Algunes joies documentals

La Biblioteca compta amb diversos fons d’un enorme valor documental i cinematogràfic dels quals podem destacar:

Athanasius Kircher,  Ars magna lucis et umbrae, Amsterdam, 1671. 

1

Alfredo Serrano,  Las películas españolas, Barcelona, 1925. 

William Lord Wright, Photoplay writing, New York, 1922.

Léon Moussinac, Naissance du cinéma, Paris, 1925.

Revistes:

Arte y Cinematografia. Barcelona : [s.n.], 1910-1936.  Revista de cinema publicada a Barcelona desde 1910 fins els inicis de la Guerra Civil.

Negatius fotogràfics:

El fons més gran de la fototeca és el dels negatius fotogràfics. Els seus materials són molt variats en vidre, nitrat i acetat, que corresponen a una cronologia de films realitzats entre 1940 i 1981. La majoria provenen dels fons Reproducciones Sabaté,  Archivo Bermejo, Mentaberry, i Archivo Vendrell. Són fons d’empreses relacionades amb la producció i l’exhibició cinematogràfica, això fa que molts dels materials tingui una relació molt directa amb la productora, ja que a vegades conservaven fins i tot el que s’anomenaven Descartes, que eren fotografies que o no havien passat la censura o no es consideraven vàlides per a la seva publicació en premsa o difusió. Un cas paradigmàtic és el del film El crucero Baleares, les còpies cinematogràfiques del qual van ordenar ser destruïdes, i es conserven les fotos fixes al fons Reproducciones Sabaté.

2

Novel·les cinematogràfiques: 

Prop de 3.000 novel·les cinematogràfiques, procedents d’editorials barcelonines al primer terç del segle XX. Ocasionalment són l’únic rastre existent de films dels quals no es conserven còpies. 
 

3

cartelleres cinematogràfiques:

Col·lecció de més d’un miler de cartelleres cinematogràfiques de diferents sales catalanes, especialment de Manresa datades entre els anys 1902 i 1930.   
4

Pel·lícules:

Important fons de pel·lícules consultables al catàleg BEG que es poden visionar o prestar a la Biblioteca, podem destacar el recull de films de Segundo de Chomon que inclou L`Hereu de Can Pruna, Les Papillons Japonais o Electric Hôtel publicat per la mateixa Filmoteca.

5

Llegats personals:

Podeu consultar-ne una selecció dels més destacats a aquí.