Lliurament de materials per subvencions

Adreceu-vos al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya per fer el lliurament del material cinematogràfic vinculat a les subvencions i d'altres tràmits de l'Administració Pública.

Aquests materials formaran part de la col·lecció de la Filmoteca de Catalunya per contribuir a la conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental català i no seran en cap cas objecte d’ús comercial.

Si heu rebut una subvenció de l’ICEC per a una obra audiovisual, heu d’entregar al Centre de Conservació i Restauració els materiales de conservació pertinents.

Si heu sol·licitat una subvenció del Departament de Cultura per al doblatge i la subtitulació de films en català, heu d’entregar al Centre de Conservació i Restauració els materials pertinents del film d'acord a l'ordre de subvenció.

Aquests materials formaran part de la col·lecció de la Filmoteca de Catalunya per contribuir a la conservació i difusió del patrimoni fílmic i documental català i no seran en cap cas objecte d’ús comercial.

Material a lliurar

SUBVENCIONS ICEC

Llargmetratges, curtmetratges i coproduccions internacionals cinematogràfiques destinades a sales d’exhibició:
1. Material de preservació: En cas que l’obra audiovisual s’hagi fet en suport digital (DCDM —digital cinema distribution master—o equivalent): disc dur amb seqüència d’imatges en TIFF (XYZ’-16 bits), seguint la normativa DCI —o, alternativament, en DPX—,i fitxers d’àudio original PCM WAV (24bits -48 kHz) i fitxers de subtítols, si se’n disposa. Els subtítols, en un fitxer per separat, s’han de lliurar en format .xml o .srt, i si es disposa d’altres fitxers d’àudio en format wav.

2. Material de referència: Una còpia de referència de la producció audiovisual en DCP sense encriptar (sense KDM) de la versió original, la qual ha d’incloure, com a mínim, la versió doblada o subtitulada en català, d'acord amb l'article 32.3 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.

3. La documentació emprada per a la realització, la promoció i la difusió de l’obra audiovisual (guió, cartells, fotografies, músiques, caràtules, etc.) en format físic i/o en format digital (en un disc dur).
En cas que la producció o difusió hagi estat en suport fotoquímic, interpositiu o internegatiu d'imatge en suport 35mm polièster i negatiu de so sincronitzat de la versió íntegra, original i estrenada, i un DCP com a material de referència.

Produccions destinades a televisió:

1. Material de preservació: Fitxer digital en contenidor MXF o QUICKTIME amb còdec Uncompressed, Prores 422 HQ o superior, DnxHD 220 o superior o DVC PRO HD. Aquests fitxers han de ser els de resolució i qualitat més altes que s'utilitzin en la producció, tant d'imatge com de so, i els de la versió original; si la versió original no és en català, s'ha d'incloure, com a mínim, la versió doblada o subtitulada en català, d'acord amb l'article 32.3 de la Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. Aquests subtítols (srt o xml) i/o altres versions d'àudio s’han de presentar en un fitxer a part o com una opció dins el mateix arxiu.

2. Material de referència: Còpia de referència de la producció audiovisual en fitxer digital de la versió original (H264), que ha d’incloure, com a mínim, la versió doblada o subtitulada en català.

3. La documentació emprada per a la realització, la promoció i la difusió de l’obra audiovisual (guió, cartells, fotografies, músiques, caràtules, etc.) en format físic i/o en format digital (en un disc dur).

 

SUBVENCIONS POLÍTICA LINGÜÍSTICA
ESTRENES


Subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica. gencat.cat

Lliurar a la Filmoteca de Catalunya, abans del 31 de març de l'any següent a l'any natural de la concessió de la subvenció, una còpia del llargmetratge doblat i/o subtitulat, en DCP (Digital Cinema Package) sense KDM (sense encriptar), que no podrà ser utilitzada amb finalitats comercials. Aquesta còpia garanteix l'assoliment dels objectius de la Filmoteca de Catalunya de conservació del patrimoni fílmic i documental català.
 
Si no és possible lliurar el material citat, s'acceptarà un DCP encriptat juntament amb un disc dur que inclogui:
 
•    Els arxius de so de la versió catalana en format WAV sense compressió, a 24 bits i 48 kHz, amb distribució de canals 2.0 i 5.1 o superior. No s'acceptaran arxius separats per bobines o altres unitats de temps inferiors a la totalitat del metratge.


•    Els subtítols, els subtítols forçats (en cas que n’hi hagi) o subtítols SPS en format SRT o XML. No s'acceptaran arxius separats per bobines o altres unitats de temps inferiors a la totalitat del metratge.

•    Un arxiu de vídeo en format MOV, MP4 o MKV amb els següents requisits:
            Ha de ser sincrònic amb els arxius de so i els subtítols.
            Ha d'incloure el vídeo de la versió catalana a resolució 1080p amb codificació H264 de qualitat igual o superior a 20 Mbps de compressió.
            Ha d'incloure el so de la versió catalana sense compressió, a 24 bits i 48 kHz i amb distribució de canals 5.1.
 
S'hi pot adjuntar la documentació emprada per a la realització, la promoció i la difusió del llargmetratge en la seva versió en català, com ara el guió traduït, la banda de so dels diàlegs, el projecte del programa d’edició i mescla, o altres materials específics de les versions objecte d’aquesta subvenció.
 
 
PLATAFORMES
 
Subvencions per a la incorporació del català, l’occità i la llengua de signes catalana en llargmetratges i sèries per a plataformes digitals i suport físic (CLT053). gencat.cat

Lliurar a la Filmoteca de Catalunya, abans del 15 de juliol de l'any següent al de concessió de l'ajut, un disc dur que inclogui:

•    Els arxius de so de les versions objecte de subvenció en format WAV sense compressió, a 24 bits i 48 kHz, amb distribució de canals 2.0 i 5.1 o superior. En cas que se sol·liciti l'ajut per a l'audiodescripció, cal lliurar la locució per separat en 2.0 i la mescla en 2.0 i 5.1 o superior.

•    Els subtítols, els subtítols forçats (en cas que n’hi hagi) o subtítols SPS en format SRT o XML.
 
•    Un arxiu de vídeo en format MOV, MP4 o MKV amb els següent requisits:
               Ha de ser sincrònic amb els arxius de so i els subtítols
               Ha d'incloure el vídeo a resolució 1080p amb codificació H264 de qualitat igual o superior a 20 Mbps de compressió.
               Ha d'incloure el so de les versions objecte de subvenció amb pistes separades, sense compressió, a 24 bits i 48 kHz i amb distribució de canals 5.1.
               En cas que se sol·liciti l'ajut per a la interpretació en llengua de signes catalana, ha d'incloure el vídeo objecte en un fitxer separat, addicionalment als altres ajuts.
 
S'hi pot adjuntar el guió traduït, la banda de so dels diàlegs, el projecte del programa d’edició i mescla, els cartells, les caràtules o altres materials específics de les versions objecte d’aquesta subvenció.

Tots els dipòsits corresponents a entregues obligatòries s'hauran de lliurar de dilluns a divendres de 8h a 14:30 en disc dur preferentment formatat a NTFS o exFAT a:

Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya
Ds. Parc Audiovisual de Catalunya,
Edifici I, BA L1
Carretera BV-1274, Km. 1.
08225 Terrassa

Contacte:
Oriol Faz
Documentalista audiovisual
oriolfaz@gencat.cat Tel. (+34) 931031168