Difusió

La Filmoteca de Catalunya promou la difusió de la cultura cinematogràfica, en especial la catalana, mitjançant les projeccions de films clàssics i l’exploració de nous llenguatges contemporanis. Les exposicions són una finestra oberta als fons documentals i els Serveis Educatius garanteixen la formació de nous públics.

La difusió del patrimoni audiovisual es manifesta per mitjà de projeccions públiques a les sales, exhibicions temporals, edicions en DVD, visionaments i cessió d’imatges des del Centre de Conservació i Restauració i, també, per mitjà dels serveis que presta la Biblioteca del Cinema.

La Filmoteca de Catalunya disposa de dues sales de projeccions: la sala Chomón, amb 360 butaques i batejada amb el nom d’aquest pioner del cinema català amb vocació internacional, i la sala Laya, en record de la secció de cinema de la Generalitat Republicana durant la Guerra Civil, que té 175 butaques. En aquestes dues sales, en sessions diàries (excepte els dilluns) de 16.30 a 22.00 h, s’exhibeixen films provinents de fons propis o aliens. La unitat d’exhibició bàsica és el cicle, amb una temàtica —autor, estil, tècnica— entorn de la qual s’articula una programació de films —llargmetratges i curtmetratges— i altres activitats —taules rodones, col·loquis, presentacions...

gh

Les exposicions que es programen a la Filmoteca tenen l’objectiu de difondre els fons de l’arxiu fílmic i documental de la institució i complementar-los amb altres materials aliens que permetin conèixer millor una temàtica, un cineasta o un estil. La Filmoteca proposa tres exposicions per any, destinades a posar en valor el cinema, tant per la seva especificitat artística i industrial com per la seva relació amb altres arts, notablement la fotografia, la pintura i les arts gràfiques.

La Filmoteca edita DVD, llibres i catàlegs dedicats a la temàtica cinematogràfica. Amb caràcter mensual, la institució també publica un programa en paper amb totes les seves activitats. A més, la Filmoteca té presència a les xarxes socials, amb l’objectiu de difondre les seves activitats i acostar el cinema al públic més jove, avesat a aquestes eines.

vida

El Centre de Conservació i Restauració i la Biblioteca del Cinema també contribueixen a consolidar aquest eix de l’activitat de la Filmoteca de Catalunya. I ho fan, en primer lloc, per mitjà de l’oferta de consulta i de visionament dels seus fons i, si s’escau, amb la cessió de materials d’acord amb el compliment de la normativa sobre drets d’autor. Alhora, mitjançant aquestes dues unitats, la Filmoteca dona suport a treballs de recerca i a altres activitats alienes, com poden ser exposicions, conferències, jornades, seminaris i trobades sobre el cinema i els arxius fílmics. El programa "Bàsics del Cinema Català" ofereix una dotzena de sessions amb títols restaurats i subtitulats en francès i anglès que s’han exhibit en prestigioses cinemateques d’arreu del món i, al territori, la FilmoXarxa, creada el 2018 i desenvolupada amb el suport de la Federació Catalana de Cineclubs, ajuda a la difusió de la cultura cinematogràfica al territori.programes