Com presentar un personatge? Selecció de fragments de grans cineastes 23.01.24