Chamissos Schatten, Kapitel 1: Alaska und aleutische Inseln, amb presentació a càrrec d'Ulrike Ottinger

Chamissos Schatten, Kapitel 1: Alaska und aleutische Inseln (Ulrike Ottinger, 2016)

16/11/2018

Ulrike Ottinger ens presenta la seva darrera obra, la monumental 'Chamissos Schatten', un film de 12 hores que hem dividit en capítols i que suposa, dins la trajectòria d'aquesta cineasta inclassificable, un nou repte.

Ulrike Ottinger ens presenta la seva darrera obra, la monumental 'Chamissos Schatten', un film de 12 hores que hem dividit en capítols i que suposa, dins la trajectòria d'aquesta cineasta inclassificable, un nou repte.