El muntatge soviètic - Propaganda i avantguarda: 'Oktyabr'

Oktyabr

Miércoles 6 Noviembre · 17:00

calendario

El triomf de la revolució russa també es va reflectir en el cinema. Tota una sèrie de cineastes van fer seves les teories marxistes i van realitzar un cinema que s'adequava a aquest discurs.

El triomf de la revolució russa també es va reflectir en el cinema. Tota una sèrie de cineastes van fer seves les teories marxistes i van realitzar un cinema que s'adequava a aquest discurs.

Entre aquests cineastes hi havia, entre d'altres, Serguei Eisensetein, Dziga Vertov i la seva dona Elisabeta Svilova, Grigori Kózintsev,  Leonid Trauberg, Lev Kuleixov i Vsevolod Pudovkin. L'objectiu d'aquests cineastes era captar la "veritat" cinematogràfica a partir del muntatge de fragments que permetessin conèixer una veritat més profunda que la que pot percebre l'ull i de la que expressen les paraules, els diàlegs. El muntatge adquireix, així, un paper importantíssim, perquè és justament l'element que permeti realitzar una anàlisi veritable de les relacions socials. I la seva influència  sobre la producció cinematogràfica occidental es va fer visible ràpidament, de múltiples maneres. 

Presentació a càrrec de: Iván Gómez, URL.