Com presentar un personatge? Selecció de fragments de grans cineastes 24.01.24