Cinema experimental: l’abstracció en moviment (1957-1978)

Cinema experimental: l’abstracció en moviment (1957-1978)

Programa de la sessió

FORMA, COLOR Y RITMO. Josep Mestres, 1956. 2’, color, muda, 35mm

EXP. NUM. 1. Joaquim Puigvert, 1959. 1’, color, 35mm

RITMES CROMÀTICS. Jordi Artigas, 1978. 5’, color, 35mm

PINTURA 1962-63. Ton Sirera, 1963. 5’, color, 35mm

PINTURA 63. SANG I SORRA. Ton Sirera, 1963. 8’, color, muda, fitxer digital

SIMFONIA DE TREMOLINS. Arcadi Gili, 1974. 6’, color, fitxer digital

TREMOLA TREMOLÍ 1975. Arcadi Gili, 1975. 4’, color, fitxer digital 

HOLES. Benet Rossell, 1969. 3’, color, muda, 16 mm

With the collaboration

Programmes that have programed this Film

Sessions
Tuesday 22 November 2022 · 17:00  Presentació a càrrec d’Albert Alcoz (cineasta, investigador i programador de cinema experimental).