Sèrie B: 'The Incredible Shrinking Man' (Jack Arnold, 1957)

The Incredible Shrinking Man

Wednesday 25 February · 17:00

calendario

Saturday 28 February · 19:00

calendario

Ed Wood, Jacques Tourneur... són dos dels moltíssims directors que integren l'ampli catàleg d'autors de pel·lícules de 'Sèrie B', una denominació que se solia atorgar a les pel·lícules de baix pressupost i qualitat discutible. No obstant, avui algunes d'aquestes produccions han esdevingut pel·lícules de cult.

Ed Wood, Jacques Tourneur... són dos dels moltíssims directors que integren l'ampli catàleg d'autors de pel·lícules de 'Sèrie B', una denominació que se solia atorgar a les pel·lícules de baix pressupost i qualitat discutible. No obstant, avui algunes d'aquestes produccions han esdevingut pel·lícules de cult.