Objectivitat i efectes de veritat

Objectivitat i efectes de veritat

Wednesday 8 October · 17:00

calendario

La ciència del segle XIX, quan apareix el cinema, ha bastit una noció d’objectivitat com a construcció orientada a la recerca d’una certa veritat. És el moment de l'empirisme, i la imatge en moviment reforça aquesta noció de veritat, d'objectivitat. Proposem una selecció de films per a aquesta sessió.

La ciència del segle XIX, quan apareix el cinema, ha bastit una noció d’objectivitat com a construcció orientada a la recerca d’una certa veritat. És el moment de l'empirisme, i la imatge en moviment reforça aquesta noció de veritat, d'objectivitat. Proposem una selecció de films per a aquesta sessió.